GRANDS MAÎTRES

LES MAÎTRES ET FONDATEURS DES PRINCIPAUX ARTS MARTIAUX JAPONAIS

NOM
PÉRIODE
OEUVRE
Anko Itosu
1809-1899
Shuri Te (synthèse Pian)
Anzawa Heijirô
1887-1970
Kyodo
Chibana Choshin
1885-1969
Shorin Ryu Karaté
Chojun Miyagi
1888-1953
Goju Ryu Karaté
Daisuke Nishina
XIIe Siècle
Togakure Ryu Ninjutsu
Gichin Funakoshi
1869-1957
Shotokan Karatédo
Gogen Yamaguchi
1909-1989
Goju Ryu Karaté
Hayashisaki Shigenobu
XVIe Siècle
Batto Jutsu, Muso Jikiken Ryu
Hayashisaki Shigenobu
XVIe Siècle
Batto Jutsu, Muso Jikiken Ryu
Hironori Otsuka
1892-1982
Wado Ryu Karaté
Iizasa Ienao
1387-1488
Katori Shinto Ryu
Jigoro Kano
1863-1938
Kodokan Judo
Kanryo Higaonna
1853-1915
Naha Te Karaté
Kenwa Mabuni
1889-1952
Karaté Shito Ryu
Kenzo Awa
1880-1939
Kyodo
Masaaki Hatsumi
1931-
Togakure Ryu Ninjutsu
Masutatsu Oyama
1923-1994
Kyokushinkai Karatédo
Matsumura Sokon
1809-1899
Shuri Te Karaté
Miyamoto Musashi
1584-1646
Nito Ryu
Morihei Ueshiba
1883-1969
Aikikai Aikido
Muneomi Sawayama
1906-1977
Nihon Kenpo
Nakano Michiomi
1911-1980
Shorinji Kempo Karaté
Toshitsugu Takamatsu
1887-1972
Togakure Ryu Ninjutsu
Sokaku Takeda
1858-1943
Daito Ryu Aiki Jujutsu
Yamaga Soko
1622-1685
Code Bushido
Yasutsume Itosu
1830-1915
Shuri Te Karaté